بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

لنگر

يكشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۳ ب.ظ

 

 

۹۵/۰۳/۰۲
بق بقو