بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

...

شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۴۵ ق.ظ


۹۵/۰۵/۰۹
بق بقو