بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

انگار یه چیزی از وجود خودم کنده شد.

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴ ق.ظ

اصلا فکر نمیکردم گریه بکنم :) اونم به مقدار زیاد

۹۷/۰۵/۱۰
بق بقو