بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

بیان نزول قرآن مجید در شب قدر است و سپس اهمیت شب قدر و برکات وآثار آن را بیان می کند در فضیلت تلاوت این سوره روایت بسیار نقل شده  

پیامبر (ص)فرموده اند

هر کس آن را تلاوت کند پاداش او مانند کسی است که ماه رمضان را روزه گرفته و شب قدر را احیا داشته مستحب است در تمام نماز ها،در رکعت اول،سوره قدر خوانده شود.چند نکته مهم در باره این سوره

1-در روایت آمده شب قدر در ماه رمضان ویکی از شب های نوزدهم ،بیست ویکم،بیست وسوم است ولی در روایت متعددکه از اهل بیت رسیده که از اهل بیت رسیده روی شب بیست وسوم تکیه شده.علت مشخص نبودن دقیق شب قدر این است که انسان همه شب ها راکه احتمال قدر بودن آنها می رودمورد احترام قرار دهدوبا مناجات افزون تر پاداش بیشتری دریافت کند .

2-قرآن دارای دو نزول بوده نزول دفعی که در شب قدر تمام آن بر قلی پاک پیغمبر اکرم نازل گردیده و نزول تدریجی که در طول 23 سال دوران نبوت انجام کرفت.

3-در روایات متعدد می خوانیم که در شب قدر ،مقدر است 1سال انسان ها تعیین می گرددو ارزاق و سر آمد امرها و امور دیگردر آن شب مبارک مشخص می شود.البته این مطالب با آزادی انسان و اختیار او هیچ گونه تضادی ندارد.چرا که تقدیر الهی بر طبق شایستگی ها و لیاقت های افراد و مقدا ایمان وتقوااست واعمال آن هاست که برای هر کس چیزی را مقدر می کند که لایق آن است یا به تعبیر دیگر زمینه هایش از ناحیه اوفراهم شده بنابر این این امر نتنها مناقاتی با اختیار ندارد بلکه تاثیری بر آن است.در روایت اهل بیت می خوانیم که هر سال در شب قدر ،فرشتگان مقدرات یک ساله انسان هارا نزد حجت خدا و امام زمان می برند و به امضای آن حضرت می رسانند.

4-بهتر بودن این شب از هزار ماه،بخاطر ارزش عبادت و احیای آن است و روایت فضیلت شب قدرو فضیلت عبادت آن در کتب شیعه واهل سنت فراوان است این معنی را کاملا تاکیید می کند.علاوه بر این ،نزول قرآن در این شب ونزول برکات و رحمت الهی در آن سبب شده که از هزار ماه برتر و بالا تر باشد 

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۳ ، ۱۲:۵۴
بق بقو