بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

۰ نظر ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۵