بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

95/6/12

جمعه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۰۰ ق.ظ