بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی ...

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹ ب.ظ

به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا ، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟

همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم ، به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم

سفرت به خیر اما ، تو و دوستی خدا را 

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی 

به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را+توجه شمارو به بخش"یادگاری"جلب میکنم ;)

+شعر از محمد رضا شفیعی کدکنی
۹۶/۰۱/۰۸
بق بقو

یادگاری