بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

سرما خوردگی

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷ ب.ظ

یه جوری منو محکم گرفته انگار نه انگار یه روزی باید منو وِل کنه!

هاای هاای ...آآآآییی

۹۶/۰۶/۲۷
بق بقو