بق بقو

بق بقو

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم

خدایا زمین گیر شدنم را مپسند...

به خود آی؛خود تو جانِ جهانی

خنده نمایشی

پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸ ق.ظ
این ضعف آدمو میرسونه که وقتی کارش جایی از این دنیا گیر با همه عالم و آدم سر جنگ داره ...البته جنگ من بی تفاوتی است. 
نمیدونم این حجم از بی تفاوتی من عادیه یا نه اما در حال حاضر هیچی برای من جذاب نیست . هیچی و آخر ذوق من یک لبخند
۹۷/۰۵/۲۵
بق بقو